skip to Main Content
Relocation Consulting s.r.o. info@relocationconsulting.sk Protection of Personal Data General Terms and Conditions

MedicalCheck.sk – Rezervácia termínov lekárskych vyšetrení pre cudzincov na imigračné účely

Vážení klienti a obchodný partneri,

dovoľujeme si Vás informovať, že sme v rámci spoločnosti Relocation Consulting s.r.o. založili špecializovaný slovenský rezervačný portál www.medicalcheck.sk, ktorý sa zameriava na zabezpečovanie termínov lekárskych vyšetrení pre potreby imigračného konania cudzincov do Slovenskej republiky.

Cudzinci z tretích krajín majú v rámci imigračného procesu na Slovensko zákonnú povinnosť absolvovať vyšetrenie cudzinca za účelom získania lekárskeho posudku pre potreby cudzineckej polície.

„Ustanovenie § 32 ods. 10 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ukladá štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt odovzdať policajnému útvaru do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie.“

Výhody rezervačného portálu MEDICALCHECK.SK

Objednávky NONSTOP

Objednanie na presný dátum a čas

Potrebná iba jedna návšteva (30 min.)

Lekárske vyšetrenie je možné absolvovať v rôznych lokalitách na Slovensku: Bratislava, Nitra, Komárno, Zvolen, Banská Bystrica, Žilina, Levice, Zlaté Moravce, Kežmarok, Levoča

Vydaný lekársky posudok je akceptovaný cudzineckou políciou

Posudok Vám bude doručený na Vami zadanú adresu

Možnosť zabezpečiť asistenčnú službu počas lekárskeho vyšetrenia

Family friendly

www.medicalcheck.sk

info@medicalcheck.sk

0948 692 630

Back To Top